DNA Community Theater 

Bij DNA Theater Producties maken we prikkelende interactieve theatervoorstellingen over actuele maatschappelijke onderwerpen, taboes en echte verhalen die je raken. Onze kracht is dat we met ervaringsdeskundigen werken.

Heb je een onderwerp of casus in je organisatie en je wilt daar een interactieve theatervoorstelling van maken om je medewerkers of anderen te bereiken en te inspireren, wij maken het voor je.

De krachtige stem van de gemeenschap

Theater is een kunstvorm die de spelers in staat stelt zichzelf honderd procent te laten zien, vanuit zelfreflectie, creativiteit en zelfexpressie. In tegenstelling tot andere voorstellingen, zijn de spelers binnen de Community geen getrainde acteurs maar buurtbewoners met een verhaal.

Wij zorgen ervoor dat geïnteresseerden leden van de gemeenschap bij elkaar komen en faciliteren de creative processen. Deelnemers leren sociale en artistieke vaardigheden, en krijgen de kans om zichzelf opnieuw te ontdekken. Binnen deze theatersetting is ruimte voor vrije zelfexpressie, plezier, creativiteit en luchtigheid. 

Naast dat dit de authentieke boodschap behoudt, heeft dit ook zijn positieve uitwerking binnen de gemeenschap. Mensen komen dichterbij elkaar als eerlijkheid en waardigheid de ruimte krijgen. 

Onze ervaring in de theaterwereld helpt om tot de kern van het verhaal te komen, door kritische zelfreflectie te stimuleren en de creativiteit van de groep af te schermen van voorstellen en aanwijzingen van buitenaf. Zo blijft de authenticiteit gewaarborgd en voorkomen we stereotypering en betutteling.

De belangrijke rol van het publiek

Het doel van DNA Community Theater is het bereiken van alle lagen van de bevolking en hen bewust te maken van gebeurtenissen en levensverhalen om hen heen. We nodigen hen uit om na te denken over hoe zijn hun eigen leven zien, en om de realiteit van het leven van de spelers vanuit een ander perspectief te zien. De verbinding die hier ontstaat zorgt voor begrip en nodigt uit om in gesprek te gaan over de thema’s die voorbijkomen. Deze interactieve theatervorm stimuleert relaties tussen subculturen en sociaaleconomische groepen, en bevorderen daardoor cultureel begrip, inlevingsvermogen en wederzijds respect.

Iedere Community Theater eindigt met een een actieve dialoog. Gesprekken tussen de spelers en het publiek. We zien dat door de ervaring van het theaterstuk, de spelers en publiek dichterbij elkaar zijn gekomen en daardoor meer openstaan voor verschillende perspectieven op hetzelfde probleem. Hierin zit de kracht van de dialoog na-afloop: beide groepen zijn in staat om de waarden van onze maatschappij kritisch te bekijken en sociale en politieke verandering te stimuleren. Door wederzijds begrip. Door open communicatie. Door oprechte verbinding.

Contact

Is je interesse gewekt of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op via dit formulier. Of maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Is er een klik met een van onze sprekers? Dan maken we een plan en organiseren we een sessie. 

Stel een vraag