DNA Storytellers

Stories create communities

Een verhaal krijgt pas kracht, als het vanuit echtheid wordt verteld. Echte verhalen verteld door echte mensen. DNA Storytellers is een platform voor mensen die hun verhaal met de wereld willen delen om inzicht te geven en te inspireren.

De storytellers binnen onze community spreken over ingrijpende gebeurtenissen en diep gewortelde gevoelens; hun levensverhalen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over armoede, verlies van een dierbare, huiselijk geweld, pesten, etc. De gemene deler is dat de DNA Storytellers allemaal een verhaal hebben, dat gehoord moet worden. Want daar waar echt geluisterd wordt, ontstaat begrip, empathie, herkenning en inspiratie. Onze storytellers  nemen je mee in hun belevingswereld, in hun emotie en in de lessen die geleerd zijn. Dit alles is het startpunt voor een open en eerlijk gesprek, een groepsdialoog of een brainstormsessie. Zo kan een DNA Storyteller ingezet worden als gastspreker op een bijeenkomst, voor een teambuildingsessie, als onderdeel van een training of opleiding voor professionals of  onderwijsinstellingen, of als ervaringsdeskundige voor inhoudelijke sessies over een maatschappelijk vraagstuk.

Door een DNA Storyteller te boeken zet je hem of haar in zijn/haar kracht, door te luisteren naar wat zij/hij jou wil vertellen. Alle storytellers hebben de workshop DNA Storytelling succesvol afgerond en zijn in staat hun verhaal goed onder woorden te brengen. Het zijn motiverende persoonlijkheden, die van iets ingrijpends hun kracht hebben gemaakt. Zij staan sterk om als ervaringsdeskundige mee te praten over (bredere) complexe maatschappelijke vraagstukken. 

DNA Storytellers werkt o.a. voor: Unicef, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, ministerie van BZK, IQ Events, museum Boijmans van Beuningen, Verhalenhuis Belvedere, stichting Kikid.

Contact

Is je interesse gewekt of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op via dit formulier. Of maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Is er een klik met een van onze sprekers? Dan maken we een plan en organiseren we een sessie. 

Stel een vraag